Menu Close

Brojevi nisu samo brojke. Ova rečenica predstavlja suštinu učenja starog nekoliko tisuća godina. Brojke su znamenke, simboli, a brojevi su izvori energije.

Numerologija je spoznajna disciplina koja se bavi simbolizmom brojeva.

Brojevi su, kao i simboli uopće, materijalni znak ili forma koja odražava nematerijalnu realnost i imaju takvu snagu da nas direktno povezuju sa tom skrivenom realnošću. Simboli omogućuju čovjeku da shvati činjenice Univerzuma koje inače ne bi bio u stanju razumjeti.