Menu Close

ŽIVOTNI PUT

Broj Životnog puta otkriva nam glavnu svrhu našeg života, ono što nam je dano da naučimo kao životnu lekciju kako bi lakše realizirali svoju sudbinu, pokazuje nam smjer, glavne prilike koje privlačimo,opasnosti koje bi trebali naučiti prevladati, talente i osobine.

Razmišljajući kako da najjednostavnije objasnim razliku između dva najvažnija numerološka podatka,broja Životnog puta i broja Izraza, zajedničkog broja imena i prezimena, došla sam do zaključka da bi se to možda najlakše moglo objasniti ovim primjerom.
Kad se dijete rodi i krene na svoj Životni put, ono je, kao i svaki putnik, opskrbljeno prtljagom, čiju vrstu i kvalitetu prepoznajemo po broju Životnog puta. No, što će kasnije po putu učiniti s tom prtljagom, hoće li je koristiti svu ili samo manji dio onoga što nosi, na koji način će je koristiti, hoće li je paziti i održavati urednom ili će je dijelom izgubiti, zanemariti, pokloniti, hoće li se, dakle, truditi prtljagu koristiti na najbolji način, ili će se izgubiti zajedno sa prtljagom – o tome govori broj Izraza.

Funkciju Životnog puta možda najbolje opisuje sanskrtska riječ Dharma: to je staza koju moramo slijediti a koja je u skladu s našom bitnom, esencijalnom prirodom.
U mladosti dosta ljudi ne zna što učiniti sa svojim životom, ako uopće o tome i razmišljaju.Poznavanje i uvažavanje onoga što nam naš glavni broj govori može bitno preobraziti i dati smisao našem životu; ako slijedimo smjer koji nam pokazuje život si činimo lakšim, ako ga ignoriramo, otežavamo si ga. Lakoća s kojom ga koristimo ovisi o našim ostalim brojevima, kao i brojevima ljudi iz naše okoline.

Kako izračunati broj Životnog puta?

Postupak je jednostavan: zbroje se znamenke iz dana, mjeseca i godine rođenja.No, nije svejedno kako to činimo, pa treba paziti na nekoliko stvari.
Prvo, ako u zbroju na kraju dobijemo 2 ili 4 treba dobro provjeriti ne radi li se možda o Glavnom broju 11 ili 22, jer se Glavni brojevi ne svode na jednu znamenku.
Drugo: Iako neki numerolozi brojeve dana i mjeseca rođenja, ako su dvoznamenkasti, svode na jednu znamenku, mislim da većina ipak u zbrajanju radi sa dvije znamenke.Razlog je u tome što iako su, na primjer, rođeni 5. u mjesecu, i 14. u mjesecu i 23. u mjesecu, svi rođeni u broju 5, postoje neke razlike među njima, koje nužno moraju činiti i razliku u broju Životnog puta. Godina se obično svede na 2 znamenke, pa se zatim dalje pribraja brojevima dana i mjeseca.
Treće: Isto je tako potrebno paziti da neki broj prije svođenja na jednu znamenku nije karmički broj.
Primjeri:
Osobi rođenoj 26.11.1982. Životni put računamo ovako:
1+9+8+2= 20 26+11+20=57 5+7=12 1+2=3
Kažemo da je ova osoba rođena na Životnom putu 3/12. Tumače se oba broja, a u ovom konkretnom slučaju trebalo bi i broj 57, jer je prilično zahtjevan.
Osobi rođenoj 16.7.1976 Životni put računamo ovako:
1+9+7+6=23 16+7+23= 46 4+6=10 1+0=1
pa kažemo da je ova osoba rođena na Životnom putu 1/10, odnosno 1/46.
Međutim, ako bi zbrajali ovako:
1+9+7+6=23 2+3=5 1+6=7 onda račun ide ovako: 7+7+5=19 i kažemo da je osoba rođena na Životnom putu 1/19. Broj 19 je karmički broj pa u slučaju Životnog puta u broju 1 treba zbrajati na više načina da nam ne promakne karmički broj, jer upozorava na specifične životne okolnosti.
Ostali karmički brojevi su 13, 14 i 16, pa kod Životnih puteva 4, 5 i 7 također treba paziti da li se u svođenju nailazi na karmički broj.

Prije podrobnije analize svakog Životnog puta, treba spomenuti nekoliko činjenica koje se stalno moraju imati na umu:

  1. Svaki broj ima svoje dobre i svoje loše strane. Brojevi su simboli i pozitivnih, ali i negativnih osobina.
    Svaki broj je različit, nema boljih ili lošijih brojeva, svaki na svoj način govori o nekom aspektu života, a svi zajedno opisuju cjelokupno čovjekovo iskustvo, kao i njegov odnos s Univerzumom. No, neki numerolozi brojeve 4 i 8 smatraju manje sretnima, uglavnom zato jer se njihovi vlasnici moraju više truditi od vlasnika ostalih brojeva, ako se nastoje pozitivno realizirati.No, pozitivna četvorka može puno dalje stići od , na primjer, negativne trojke koja se previše uzda u svoju sreću, pa najčešće ostaje bez prave pozitivne realizacije.

  2. Ljudi sa istim brojevima imaju sličan potencijal na raspolaganju. No, to je sve, jer oni ne reagiraju točno na isti način iz raznih razloga: porijeklo, civilizacijska sredina, materijalno stanje obitelji, klimatski uvjeti u kojima su rođeni, itd.

  3. Za potpunu analizu potrebno je u obzir uzeti sve brojeve nekog pojedinca i njihov međusobno kombinirani učinak. Nitko nije predstavljen samo jednim brojem, bez obzira koliko se puta on pojavljuje u podacima.

  4. Broj Životnog puta djeluje na nas tijekom cijelog života, no njegov utjecaj je primjetljivi od potpune zrelosti nadalje, otprilike nakon 36. godine života. Do tada, u dječjem dobu i ranoj mladosti naročito, osoba je prepoznatljivija po osobinama koje joj donosi dan rođenja.To ne mora biti bitna razlika ako su ta dva broja u skladu; no ako su neharmonični, donose suprotne osobine i neskladnu energiju. Čovjek čiji je broj Životnog puta energetski snažniji od broja dana rođenja s godinama postaje čvršći; u obratnom slučaju osoba s godinama energetski pada.

  5. Ima numerologa koji analizu Životnih puteva završavaju s brojem 9, no većina ipak posebno obrađuje Životne puteve glavnih brojeva 11 i 22.
    S obzirom da su to brojevi vrlo snažnih vibracija, pa ako nisu praćeni ostalim numerološkim podacima i odgovarajućim osobinama, treba ih tumačiti i kao brojeve 2 i 4.

Zbog toga, pri obradi Životnih puteva posebnu pažnju ću posvetiti djeci, jer se tijekom odgoja i obrazovanja djeteta mogu napraviti kardinalne greške ako se zanemaruju ili ne prepoznaju zahtjevi broja Životnog puta, već se koncentrira na osobine koje dijete dobije od broja dana rođenja.