Menu Close

ŽIVOTNI PUT BROJ 11

Na Životnom putu broj 11 rođeni su svi oni koji zbrajanjem svih znamenaka svog cijelog datuma rođenja, dobivaju brojeve 29,38, 47, 56 – koji onda daju broj 11. Broj 1 u broju 11 daje nježnoj dvojci, na koju se u konačnici svodi,hrabrost, snagu i svrhu.
Broj 11 je broj slave, nadahnuća, inspirativnosti, prosvjetljenosti i metafizike. Kao Životni put donosi svojim vlasnicima, bez obzira čime se bave, izuzetnu nadahnutost i moć da se utječe na druge. Te su osobe pozvane da u svom životu donose važne odluke sa dalekosežnim posljedicama za vrlo širok krug ljudi, odnosno zajednicu kao takvu. Često dobivaju javna priznanja i postižu velike uspjehe.
Ako se ispravno živi i izražava, broj 11 upravlja masama, no pri tome se traži velika duhovna osviještenost – inače ostaju samo ambicija i sposobnost, bez konkretne realizacije, što može dovesti do poraznih rezultata.

Za uspješno savladavanje ovog puta potrebni su, prije svega, jak karakter i snaga volje, jer je energija broja 11 prenapeta, intenzivna, nepostojana, suptilna i promjenljiva, pa osoba postaje nedovoljno uporna i bez ikakvog smisla za praktičnu realizaciju svojih ideja. To dovodi do velike nestrpljivosti i nervoze. S obzirom da je ovaj put dosta teško slijediti jer njegove vibracije ne podnose nikakva ograničenja, poslije velikog uspjeha zna slijediti pad, zbog kojeg treba ponovo započinjati.
Problemi mogu biti i rezultat nedovoljnog osjećaja za ravnotežu između osobnog života i posvećenosti radu za opće dobro, pa se u tom slučaju osoba može pretjerano identificirati sa problemima društva na uštrb svoje obitelji i intimnog života.
Potpuno suprotan negativan stil življenja ovog Životnog puta predstavlja nedostatak bilo kakvog interesa i brige za zajednicu. To rezultira antitezom pozitivnih vibracija broja 11 i za posljedicu ima društvenu otuđenost i osamljenost.

Djeca

Kod djece, ovaj Životni put treba tumačiti kao broj 2 i naglasiti potencijal za izuzetna postignuća.

Ovaj put je teži osobama koje u imenu i prezimenu nemaju slova vrijednosti 1 i 2, a teškoće imaju i oni sa brojevima Izraza 2, 4 i 7.

Primjeri za ovaj Životni put: H.C.Andersen, Harry Houdini, R.L.Stevenson.