Menu Close

Godina 2024. – svijet u broju 8 1.dio

 

S obzirom na stanje u koje se svijet doveo ponavljajući najokrutnije i najbezumnije periode ljudske civilizacije, prognoza za sljedeću godinu bit će nešto opširnija od dosadašnjih analiza univerzalnih godina na ovom blogu.

Naime, prije analize broja 8, kao univerzalne energije koju na suptilan način osjećaju ljudi po cijelom svijetu, treba u obzir uzeti još jedan način numerološke analize univerzalnih vibracija.

Metoda se sastoji od analize ciklusa od 9 godina, s početkom u 1. godini. Kad se brojevi ciklusa svedu na jednu znamenku, dobije se broj koji objašnjava bit događaja i procesa koji se na globalnom nivou dešavaju u periodu od 9 godina.

Mi sada živimo, od 2017. godine, u 225 ciklusu – znači u ciklusu broj 9.  Ova godina je sedma godina ciklusa, a sljedeća 2024. bit će osma godina ciklusa.

Zbog toga ću analizirati ne samo osobine godine broj 8, nego i kombinaciju sa ciklusom broj 9.

Već sam u analizi za 2015. godinu, također u broju 8 a i ciklus je bio u broju 8, napisala da je tendencija da se univerzalni brojevi sve više realiziraju u svom negativnom određenju.

Dok pozitivan broj 8 uspijeva održavati ravnotežu, i imati koristi od toga, negativna osmica ima problema s održavanjem ravnoteže na svim područjima života, pa tako i na političkom planu. Nasilje, silovitost, okrutnost, velika samoživost i nehumanost neke su od osobina negativne osmice. Natprosječna  snaga, moć, dobra organiziranost i velike ambicije umjesto da se koriste za opću dobrobit i na svim nivoima društvene organiziranosti – koriste se za najsebičnije ciljeve, od razine pojedinca do najviših razina.

Ovaj broj 8 sljedeće će godine djelovati zajedno s brojem 9, brojem trenutnog ciklusa.

Utjecaj broja 9 na realizaciju broja 8 može, naravno, biti dvojak – u pozitivnom smislu u prvi plan postavlja općeljudska pitanja, interes za opće dobro, humanost, smisao za pravdu, optimizam, završetke – sve to uz puno energije. Ako se ima na umu trenutna situacija u svijetu možda bismo se mogli nadati smanjivanju napetosti, naročito u Ukrajini i Palestini.

U negativnoj realizaciji, broj 9 sa sobom donosi pretjerani rizik, inzistiranje na osobnim, partikularnim, interesima, odbacuje se preispitivanje svoje eventualne krivnje, dramatična zbivanja, pretjerivanja, dovodi do patnje i žrtava na svim nivoima djelatnosti, jer je i broj rata.

Zanimljivo je, također, vidjeti u kojoj će osobnoj godini biti neki značajniji politički faktori koji će odlučivati o miru ili o ratu.

Putin će biti u osobnoj godini broj 7, a Rusija u broju 5. To nije dobra kombinacija s brojevima 8 i 9, ni kad bi se realizirala više pozitivno nego do sada.

Zelenski će također biti u osobnoj godini broj 7, a Ukrajina u broju 4/13. Broj 13 svakako donosi korjenite promjene, i u odnosu prema ratu s Rusijom, ali i na unutrašnjepolitičkom planu. Uz brojeve 8 i 9, broj 7 bi za Zelenskog značio izvjesnu izoliranost, možda i gubitak pozicije predsjednika. Teška godina za Ukrajinu, nažalost.

SAD će sljedeće godine biti u broju 1 – za Ameriku počinje novi devetogodišnji ciklus, i to bi bila odlična godina da nemaju toliko nezavršenih poslova koje su trebali završiti ove godine. Ovako će biti dosta nervoze i nezadovoljstava.

Kinezi i države koje koriste islamski kalendar biti će u godini broj 6. Uz sve lijepe osobine, u prvom redu to je broj harmonije i ljubavi, broj 6 je i broj odgovornosti, ali i miješanja u tuđe poslove. Mnogi ratovi u novijoj povijesti vezani su uz ovaj broj – godine 1914., 1941., 2022. pokazuju kako se sve odgovornost može realizirati.

Kod Kine u obzir treba uzeti i broj osobne godine po, u svijetu, prevladavajućem gregorijanskom kalendaru. Današnja Kina osnovana je 1. 10. 1949. godine, pa će 2024., godina u broju 8 po gregorijanskom kalendaru, za Kinu biti u broju 1. To znači da sljedeće godine Kina ulazi u novi ciklus s obnovljenom energijom, i,ako se to nadopuni osobinama broja 6, lako se može zaključiti da će u međunarodnim odnosima Kina sljedeću godinu imati bitnu ulogu u rješavanju najtežih međunarodnih problema u smislu pokušaja smirivanja neprijateljstava.

Izrael će sljedeće godine biti u broju 7 – kao i Putin 2015, kad se Rusija službeno umiješala u rat u Siriji. Uz negativne osobine: agresivnost, despotizam i egoizam, broj 7 uvijek donosi i izoliranost. Hoće li brojevi 8 i 9 možda utjecati na to da se broj 7 pozitivnije izrazi – ostaje za vidjeti.
Po gregorijanskom kalendaru, s obzirom da je današnji Izrael osnovan 14.5.1948., Izrael će sljedeće godine biti u osobnoj godini broj 9. Dakle, Izrael će sljedeće godine biti pod utjecajem energije brojeva 7, 8 i dvostruke energije broja 9. Ne sluti na dobro, ni vezano uz pacifikaciju Palestine s elementima genocida, a niti na unutrašnjem planu. Vrlo je izgledan pad vlade.

Iran će sljedeće godine biti u broju 8, pa će na djelu biti dvostruka snaga broja 8 i broj 9 – teško održiva ravnoteža. Kako će se ti brojevi realizirati ovisi, naravno, o ljudima koji u Iranu odlučuju i njihovim osobnim godinama.Po gregorijanskom kalendaru današnji Iran osnovan je 1. 4. 1979., pa će mu sljedeća godina biti i u broju 4 – kombinacija s brojevima 8 i 9 je teška, jako puno angažmana uz velike teškoće na održanju pozitivne ravnoteže na svim planovima.

Država Palestina nezavisnost je stekla 15.11. 1988. godine. Sljedeća godina joj je u broju 7. Uz probleme s Izraelom, pojačati će se i unutrašnji sukobi, svađe i trebati će puno mudrosti ili promjene vodstva kako bi se sadašnje stanje bitnije popravilo.

Hrvatska će također biti pod dvostrukim utjecajem broja 8 i broja 9. O tome drugi put!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *