Menu Close

SLOVA

Numerolozi u svom radu uz brojeve analiziraju i slova. Sistem slova, odnosno znakova za pojedine glasove, počeo se razvijati na istočnim obalama Sredozemnog mora gdje su se govorili semitski jezici. Grci su pronalazak alfabeta pripisivali Feničanima, dok neki smatraju da se prvi alfabet pojavio na Kreti , a onda su ga Filistejci prenijeli semitskim narodima. U svakom slučaju, Grci su do alfabeta došli posredstvom Feničana, a zatim su ga dalje razvijali i usavršavali. Naše današnje latinično pismo temelji se na jednoj varijanti italskog pisma, a koje je rezultat razvoja grčkog pisma.

Ovdje treba spomenuti da se u zadnje vrijeme neki numerolozi koji u svojim jezicima imaju dijakritička slova pitaju treba li u numeraciji slova takvim slovima pridodati poseban broj. Dijakritički znakovi: točke, crtice, kvačice, kružići i slično, koji se dodaju nekom slovu s bilo koje strane, u nekom smislu i obimu mijenjaju izgovor slova kojemu se dodaju. Ali se točno zna kojem slovu je znak dodan.

Brojevi se dodjeljuju SLOVIMA, a ne glasovima, odnosno izgovoru slova.

Numerička vrijednost slova , tj. red po kojem su poredana jedno za drugim u alfabetu, mijenjali su se kroz povijest, provjeravali i usavršavali.Tako je i suvremena tablica za pretvaranje slova u brojeve rezultat razvoja našeg zapadnog pisma i kao takva najbolje prilagođena našoj suvremenoj civilizaciji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Slova naše abecede “Č” i “Ć” imaju numeričku vrijednost slova “C”,”Š”se pretvara kao “S”, “Ž” kao “Z”, a “Đ” kao “D”.

Analiza imena i prezimena

Kao što smo uvjetovani bazičnim setom vibracija koje su bile aktivne u trenutku našeg rođenja ( podaci iz datuma rođenja), isto smo tako određeni i vibracijama slova iz imena i prezimena koje prve dobijemo po rođenju.
U analizi ime i prezime nemaju jednaku važnost: vibracije imena puno su snažnije i svojim osobinama broj imena dopunjava osobine dobivene brojem izraza, između ostalog i zato što se puno češće koristi.Ime govori o našoj osobnosti, našim stavovima i osjećajima.Prezime nosi nasljedne tendencije, odnosno obiteljske karakteristike ( na primjer: otkriva našu unutarnju, podsvjesnu rekciju na ono što nam donosi život) i sporednijeg je utjecaja.
U životu ništa nije slučajno, pa tako i nijedno ime nije dano slučajno:ono svakom pojedincu daje određene sposobnosti, karakterne crte, mogućnosti i prilike, ukratko – pokazuje gdje leže najveći potencijali za samoostvarenje, ali i životne lekcije koje svaki pojedinac mora učiti u toku svog života ( da li će ih i naučiti ovisi o kombinaciji svih brojeva, okoline i sklonosti da se brojevi žive više u njihovim pozitivnim ili negativnim osobinama ). Zbog toga sticanje znanja o tome što naše ime zaista znači predstavlja neku vrstu duhovnog buđenja.. To nije uvijek jednostavno i lako: sticanje pravog znanja o sebi i svojoj sudbini donosi, ponajprije, jako puno našeg unutarnjeg otpora, naročito ako i inače nismo skloni introspekciji, ili smo odgajani u smjeru koji nije sukladan našim istinskim, pravim osobinama, sposobnostima i ograničenjima. No, ako se doista potrudimo najprije naučiti a zatim i početi primjenjivati naučeno – možemo postići ispunjenje i realizaciju onoga što nam je dano, odnosno ispuniti svoju svrhu u životu.
Promjenom imena mijenja se i energija brojeva od kojih se ime sastoji, a time se korigiraju na izvjestan način i osobine određene osobe, kao i njezin odnos s drugim ljudima. Međutim, “popravljanje” nezgodnijih osobina brojeva može se postići i bez promjene imena – svjesnim naporom usmjerenim k smanjenju ili poništavanju neskladnih vibracija; to se može postići uz veliku snagu volje i uz potpunu samoosvještenost koju omogućava sveobuhvatna, dubinska numerološka analiza.A najvažniji broj, koji proizlazi iz datuma rođenja, ionako se ne može mijenjati.
Promjena prezimena kod žena uvijek znači i određeno žrtvovanje sebe kao osobe – mada promjene mogu donijeti i boljitak. Bez obzira radi li se o objektivnom poboljšanju ili pogoršanju osnovne vibracije, promjenu prezimena kod mladih udanih žena obično prati izvjestan osjećaj konfuzije dok se ne privikne na novo prezime. Ponekad žene u tolikoj mjeri promijene svoj identitet da muževi znaju kasnije reći da to nisu iste žene za koje su se oženili. Ako s drugim prezimenom dolazi do velikih, bitnih promjena, može uslijediti razvod.

Analiza počinje izračunavanjem brojčanih vrijednosti imena, prezimena, te njihovog zajedničkog broja. Evo kako to izgleda na primjeru hipotetične osobe koja se zove Ivan Horvat.
IVAN HORVAT 9+4+1+5=19=1+9=10=1+0=1
Kažemo da ime Ivan vibrira brojem 1 iz 19, 1/19, i anali-
ziraju se obadva broja.
8+6+9+4+1+2=30=3+0=3 Prezime Horvat vibrira brojem 3/30.
30+19=49=4+9=13=1+3=4 Ivan Horvat vibrira brojem 4/13/49

BROJ IZRAZA


INTIMNI BROJ I BROJ OSTVARENJA


KVALITETA SLOVA