Menu Close

REGISTRACIJE AUTOMOBILA

Registarske pločice su vrlo važan broj svakoga tko ima svoj automobil ili vozi službeni. Taj broj u izvjesnoj mjeri utječe na način kako netko vozi, kako reagira na iznenadne situacije, drugim riječima utječe na to koliko je netko siguran vozač u sigurnom vozilu.

U numerološkoj literaturi vezano za brojeve automobila postoji nekoliko tumačenja.
Većina numerologa smatra da nema „opasnih“ brojeva, a da je korisno znati u kakvom je skladu broj automobila s brojem Životnog puta, broja Izraza i Intimnog broja. Brojeve automobila tumače zatim u skladu s osobinama broja kao takvog.
Broj automobila računa se tako da se slova na registarskoj pločici pretvore u brojeve i zbroje s ostalim brojevima do jednoznamenkastog broja.

Kao primjer možemo uzeti registraciju ZG 1234 BL:

Z = 8, G=7, B=2, L=3 pa slijedi: 8+7 +1+2+3+4+2+3= 30 = 3

Numerološki, registarski broj je 3, i, s obzirom da sad već odlično znamo osobine broja 3, zaključujemo da je ovaj auto pravi užitak svom vlasniku, da ga je vlasnik vjerojatno kreativno uredio iznutra i izvana, da vlasniku predstavlja veliki izvor zabave, da se s ovim automobilom puno putuje, a da vlasnik treba paziti na brzopletost, naročito ako mu drugi brojevi govore o sličnoj osobini.

Međutim, ima autora koji nešto drugačije gledaju na značenje registarskog broja automobila.
Brojevi koji su najbolji i koji štite od nezgoda za njih su brojevi 5 i 7. Broj koji je „privlači“ nezgode je 6, a broj 8 privlači krađe i materijalne probleme.
Problemi s kvarovima izgledni su za vlasnike broja 4.
Brojevi 1 i 3 su dobri, broj 2 može biti dobar, ali se može pokazati i kao pravi problem.
Broj 9 je inače broj putovanja, pa se zaključuje da je broj tablice 9 dobar za duga putovanja, ali i da može biti izvor gubitaka i podložan kvarovima.

Za daleki put preporučuju se osobni dani u brojevima 5, 7 i 9.

Tko god od čitatelja ima automobil, odnosno registarski broj, jedno duže vrijeme, može sam odrediti što mu broj njegovog automobila „govori“, ako ga usporedi sa svoja dva, tri najvažnija numerološka broja.