Menu Close

ANALIZA DATUMA ROĐENJA

Sve na svijetu ima svoj broj, u makrokozmosu i u mikrokozmosu, u materijalnom svijetu i u svijetu ideja i pojmova. I sve se može analizirati na numerološki način.
Cjelovita numerološka analiza temelji se na točnom datumu rođenja, odnosno nastanka, nekoga ili nečega, i na njegovom imenu, odnosno nazivu.

Dan, mjesec i godina rođenja najznačajniji su podaci u numerološkoj analizi, jer se od njih dobiva broj Životnog puta, daleko najznačajniji broj svakog pojedinca. Potpuna numerološka analiza obuhvaća, zatim, dan rođenja, broj cilja, kartu rođenja (brojevi iz datuma rođenja raspoređeni u tablicu na određeni način); na kraju se tumače brojevi mjeseca i godine rođenja koji su manjeg značaja, pa ih neki autori i preskaču pri analizi.

ŽIVOTNI PUT


DAN ROĐENJA


BROJ CILJA


SKLAD BROJEVA