Menu Close

KARMIČKI BROJEVI

U numerologiji postoje četiri broja koje možemo shvatiti kao signale koji pokazuju da osoba ima neke dublje probleme, za koje nisu sami krivi, a čiji su korijeni u prošlim životima. To su brojevi 13, 14, 16 i 19. Pogreške i propuštene prilike iz prošlih života pojedinac ima priliku popraviti učeći lekcije koje mu donosi život, a čiji sadržaj možemo iščitati iz brojeva. Ako netko i nije pristaša učenja o reinkarnaciji, nakon duljeg bavljenja numerologijim može zaključiti kako su ovi brojevi specifični po zahtjevnosti i da ih treba posebno obraditi.
13/ je broj koji slovi kao posebno nesretan.Međutim, ovdje je više riječ o tome da broj 13 donosi nagle i neočekivane, ali zdrave promjene. U Tarotu ovaj broj pripada karti Smrt koja također govori o korjenitim promjenama, ne nužno nesretnima. Osobe sa brojem 13 u svojim numerološkim podacima u prvom redu moraju naučiti vrijednost rada i upornosti, a izbjegavati malodušnost i gubitak vjere. U prošlim životima možda su pozlijedili nekoga ili nisu razvili talent koji im je bio dan. U ovom životu imaju priliku izbalansirati energiju vezanu uz njihovu slabost u prošlim životima.
14/ je broj čija Karma obuhvaća probleme vezane uz senzualnost i materijalno blagostanje. Ovaj broj, naročito ako je dan rođenja, od mladosti donosi opasnosti od zloupotrebe droge i alkohola, a također i pretjerivanja u jelu. Osim toga, broj 14 potencira rano i pretjerano uživanje u seksu, kao i, općenito, pretjerano trošenje fizičke energije. Osobe s ovim brojem često su previše fokusirane na materijalnu stranu života, a može doći i do malo čudnih bolesti ili nekih specifičnosti vezanih uz fizičku egzistenciju. U Tarotu broju 14 pripada karta Umjerenost, koja doslovno poziva na umjerenost , naročito u zemaljskim stvarima.
16/ Isto kao i Toranj, karta 16 u Tarotu, ovaj broj uzrokuje propasti i raspade, često praćene gubitkom i nekim vidom poniženja. Međutim, kao i svi brojevi 7, broj 16 donosi inteligenciju, analitičnost i vještine kojima se osoba može brzo oporaviti. No, bez ovakvog napora osobu čekaju vrlo teške lekcije. Osim toga, ovaj broj može donijeti čak i po život opasna iskustva, kako bi u osobi probudio ili produbio duhovnost, odnosno ukazao na važnost duhovne sfere, posebno važne za brojeve sedam.
19/ Broj 19 tjera svog vlasnika da stane na vlastite noge, da preuzme odgovornost za svoj razvoj istovremeno donoseći prilike za javnu karijeru, a često i probleme vezane uz nju. Javna karijera od svakog pojedinca traži dodatne napore, no osobama s brojem 19 javni nastupi izazivaju posebne stresove, bilo da se radi o jakoj tremi ili o osjećaju da ih drugi ne razumiju – kao da im podsvjest zna da su u prošlim životima doživjeli javno poniženje ili čak javnu smrt. U ovom životu osoba se mora čuvati samosažaljenja i pružanja otpora velikim prilikama koje joj život nosi. O tim izuzetnim prilikama govori i tarot karta Sunce , koja nosi broj 19.