Menu Close

BROJ CILJA

Broj cilja pokazuje zadnji smisao, ultimativnu svrhu koju bi u životu trebali postići, a prema kojoj nas vodi naš Životni put. Ako se zahtjevi koje na nas postavlja ovaj broj zanemaruju ili ne znaju, obično do izražaja dolaze negativne tendencije broja. Broj se dobije zbrajanjem dana i mjeseca rođenja, te svođenjem na jednu znamenku.
Na primjer, Franjo Tuđman rođen je 14.5. 1922. Dan, 14, zbroji se sa mjesecom, 5, i dobije se 19 koji, svođenjem na jednu znamenku, daje broj 1.
Kardinal Franjo Kuharić rođen je 15.4.1919. I njemu je broj cilja 1.
Dražen Petrović rođen je 22.10.1964. 22+10= 32=5

Broj cilja:

1: Cilj je predvođenje, vodstvo
2: Cilj je prijateljstvo
3: Cilj je kreativno izražavanje
4: Cilj je praktičko postignuće
5: Cilj je sloboda
6: Cilj je prihvaćanje odgovornosti
7: Cilj je mudrost i samospoznaja
8: Cilj je materijalni uspjeh
9: Cilj je izražavanje univerzalne ljubavi