Menu Close

BROJ 7

Broj sedam je najtajanstveniji i najzanimljiviji od svih osnovnih brojeva. Pitagorejci su ga smatrali svetim brojem jer je to najveći osnovni broj koji je potpun u samom sebi i nedjeljiv s drugim osnovnim brojevima, osim jedinicom. Sedam je važan broj u religijskim, mističnim i okultnim polazištima: astrolozi 12 znakova zodijaka množe sa 7 da bi dobili 84 godine kao prirodan ljudski životni vijek; također, postoji 7 centara snage u ljudskom energetskom polju – čakre, a one korespondiraju sa 7 glavnih endokrinih žlijezda u ljudskom tijelu; u kršćanstvu Biblija govori o Sedam dana stvaranja – gdje nakon šest dana rada, sedmi dan predstavlja dan odmora, kad se Bog odmara i analizira ono što je napravio. Tako i mi kroz 7 postajemo introspektivni i u sebi tražimo odgovore i razumijevanja. Broj 7 simbolizira dovršenost svijeta i potpunost vremena.
U Islamu je to također broj savršenstva : sedam stupova mudrosti, sedam nebesa, sedam odjeljaka pakla, sedmora vrata itd. Apolonske svečanosti svetkovale su se sedmog dana u mjesecu, i u Kini su se pučke svečanosti održavale sedmog dana. Sedam je glava naje u Angkoru, a i ruža ima sedam latica, evocirajući sedmora nebesa. Sedam predstavlja mudrost, ravnotežu, ispunjenje, ali i evoluciju i trajanje.

POZITIVNE OSOBINE:

  • individualnost, intuicija, perfekcija, kontemplacija, mistika, alkemija, okultizam, filozofija, mislilac, genij, svijet riječi, tajna, mitologija, introspekcija, analitičnost, odgovornost, inteligentnost, obrazovanje, logika, traži mir, postavljanje granica, povučenost, dignitet, ponos, istraživanje, specijalizacija, znanost, vještina s rukama, šarm, zasluženi uspjeh

NEGATIVNE OSOBINE:

  • oštrina, skriveni motivi, previše ponosa, rezerviranost, sklonost da se nešto shvati pogrešno, nefleksibilnost, sarkazam, sumnjičavost, nerazumnost, problemi u samoizražavanju, pretjerana analitičnost, umovanje, cinizam, razdražljivost, pretjerana uznemirenost, manjak velikodušnosti, želi uvijek sve najbolje, skrivene misli, samoća i izoliranost, sebičnost, lijenost, agresivnost, despotizam, egoizam